Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op november 19, 2021 en is van toepassing op ingezetenen van de Europese Economische Ruimte.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://www.blogschrijver.be over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

2. Delen met andere partijen

Wij delen deze gegevens enkel met verwerkers alsook met andere derden waar de betrokkene toestemming voor moet gaan geven. Het betreft de volgende partij(en):

Verwerkers

Derden

Naam: Autorespond
Land: Nederland
Doel: autoresponder en webshop
Gegevens: betalingsgegevens, inschrijven nieuwsbrief, zie https://www.autorespond.nl/privacy/

Naam: Getresponse
Land: 
Doel: autoresponder, betalingen
Gegevens: betalingsgegevens en inschrijving nieuwsbrieven, zie https://www.getresponse.com/legal/privacy

Naam: Facebook
Land: Amerika
Doel: Met de Facebook-pixel kan Blogschrijver doelgroepen bepalen die bijvoorbeeld bepaalde pagina’s van de website hebben bezocht en hen vervolgens passende advertenties op Facebook aanbieden. De pixel zorgt er ook voor dat Blogschrijver bijvoorbeeld kan nagaan hoeveel mensen een formulier op haar website hebben ingevuld nadat ze op een advertentie hebben geklikt.
Gegevens: Zie https://pixel.facebook.com/about/privacy/

Naam: Google Ads
Land: Amerika
Doel: Met behulp van Google Ads kan Blogschrijver zich beter positioneren in de zoekresultaten op Google. De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door Google bij het gebruik van deze dienst door Blogschrijver: online identificatiegegevens, waaronder cookie-identificatiegegevens, internetprotocoladressen en apparaat-identificatiegegevens, klant-ID’s. Zie voor de verwerkte persoonsgegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices/ en https://privacy.google.com/businesses/adsservices/
Gegevens: Zie https://safety.google/intl/nl_ALL/privacy/ads-and-data/ en https://www.google.com/about/company/user-consent-policy/

Naam: Google analytics
Land: Amerika
Doel: Bijhouden van het surfgedrag van bezoekers voor marketingdoeleinden
Gegevens: Zie het privacybeleid van Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/7318509?hl=en

Naam: LinkedIn
Land: Amerika
Doel: Met de LinkedIn-pixel kan CM doelgroepen bepalen die bijvoorbeeld bepaalde pagina’s van de website hebben bezocht en hen vervolgens passende advertenties op LinkedIn aanbieden. Met de LinkedIn-pixel kan CM bijvoorbeeld ook nagaan hoeveel mensen een formulier op haar website hebben ingevuld nadat ze op een advertentie hebben geklikt.
Gegevens: Zie: https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=nl_NL

Naam: Vimeo
Land: Amerika
Doel: Het tonen van video’s aan de websitebezoeker
Gegevens: Zie https://vimeo.com/privacy

Naam: Youtube
Land: Amerika
Doel: Het tonen van video’s aan websitebezoekers
Gegevens: https://www.youtube.com/howyoutubeworks/user-settings/privacy/

Naam: Google Fonts
Land: Amerika
Doel: Stijl en lay-out van de website zo optimaal mogelijk weergeven. Het lijkt raar dat ik dit hier vermeld, maar lees dit artikel van deze plugin van Complianz: https://complianz.io/google-fonts-and-gdpr-does-it-work/
Gegevens: Het gaat om deze website van Google https://fonts.google.com/ Zie het artikel https://complianz.io/google-fonts-and-gdpr-does-it-work/ waarom ik dit hier vermeld

Naam: Google rechapta
Land: Amerika
Doel: Beveiliging website tegen spam om te controleren dat jij een echte bezoeker bent. Waarom dit hier vermeld staat, lees je hier https://www.termsfeed.com/blog/privacy-policy-recaptcha/.
Gegevens: Zie voor privacybeleid Google https://www.google.com/about/company/user-consent-policy/

Naam: Calendly
Land: Amerika
Doel: Afspraken kunnen maken
Gegevens: Zie https://calendly.com/privacy

Naam: Ubersuggest
Land: Amerika
Doel: Om websiteverkeer te kunnen analyseren
Gegevens: Zie https://neilpatel.com/privacy/

Naam: Thrivethemes
Land: Zwitserland
Doel: Het thema van de website dat ook cookies op deze website plaatst.
Gegevens: Zie https://thrivethemes.com/privacy-policy/

Naam: WP Rocket
Land: USA
Doel: versnellen website
Gegevens: 

Naam: CAOS Analytics
Land: USA
Doel: statistieken
Gegevens: statistieken

Naam: Mailblue.nl
Land: Nederland
Doel: Marketing
Gegevens: E-mailadres, surfgedrag, naam

Naam: Tidycal
Land: Verenigde Staten
Doel: Kalender
Gegevens: E-maildres en naam

Naam: Hotjar
Land: Europese unie
Doel: Tracking
Gegevens: Surfgedrag gebruikers

3. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid. We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten.

4. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

5. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op websites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze websites. We garanderen niet dat deze websites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voor u gebruik maakt van deze websites.

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

7. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

8. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Op deze website kunnen geautomatiseerde processen gebruikt worden om jouw mogelijke betalingswijzen aan te passen aan het land waar je woont. Zo zal als je in Nederland woont, bijv. I-deal verschijnen in de betaalopties.

9. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming is geregistreerd bij de gegevensbeschermingsautoriteit in een EU-lidstaat. Als je vragen of verzoeken hebt met betrekking tot deze privacyverklaring of voor de functionaris voor gegevensbescherming, kunt je contact opnemen met Vicky Boerjan via www.blogschrijver.be of connect@blogschrijver.be of telefonisch op 0468417219.

11. Contactinformatie

Vicky Boerjan
Lisseweegs Opperhof 2, 8380 Lissewege
België
Website: https://www.blogschrijver.be
E-mail: connect@blogschrijver.be
Telefoonnummer: 0032468/417219

Bijlage

iThemes Security

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Security Logs

Voorgestelde tekst: Het IP-adres van bezoekers, gebruikers-ID van ingelogde gebruikers en gebruikersnaam van inlogpogingen worden voorwaardelijk vastgelegd om te controleren op kwaadwillige activiteit en om de site te beschermen tegen specifieke soorten aanvallen. Voorbeelden van voorwaarden bij het loggen zijn onder meer inlogpogingen, uitlog aanvragen, aanvragen om verdachte URL’s, wijzigingen in de site-inhoud en wachtwoordupdates. Deze informatie wordt 60 dagen bewaard.

Met wie we jouw gegevens delen

Bij het uitvoeren van Beveiligingscontrole wordt contact opgenomen met ithemes.com als onderdeel van een proces om te bepalen of de site TLS/SSL-aanvragen ondersteunt. Als onderdeel van dit proces worden er geen persoonlijke gegevens naar ithemes.com verzonden. Aanvragen aan ithemes.com bevatten de URL van de site. Raadpleeg het iThemes privacybeleid voor details over het privacybeleid van ithemes.com.

Voorgestelde tekst: Deze site wordt gescand op potentiële malware en kwetsbaarheden door de iThemes Site scanner. Wij sturen geen persoonlijke informatie naar de scanner; echter, de scanner zou persoonlijke informatie geplaatst in het openbaar (zoals in reacties ) kunnen vinden tijdens de scan.

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Voorgestelde tekst: Beveiligingslogs worden 60 dagen bewaard.

Waar we jouw gegevens naartoe sturen

Voorgestelde tekst: Deze site maakt deel uit van een netwerk van sites die bescherming bieden tegen gedistribueerde brute force-aanvallen. Om deze bescherming mogelijk te maken, wordt het IP-adres van bezoekers die proberen in te loggen op de site gedeeld met een service die wordt aangeboden door ithemes.com. Raadpleeg het iThemes privacybeleid voor details over het privacybeleid.

WP Smush

Plugin: Smush

Opmerking: Smush heeft geen interactie met eindgebruikers op je site. De enige invoeroptie die Smush heeft, is een nieuwsbriefabonnement voor alleen sitebeheerders. Als je je gebruikers hiervan op de hoogte wilt stellen in je privacybeleid, dan kun je de onderstaande informatie gebruiken. Smush stuurt afbeeldingen naar de WPMU DEV-servers om ze te optimaliseren voor gebruik op het web. Dit omvat de overdracht van EXIF-gegevens. De EXIF-gegevens worden ofwel gestript of weer ongewijzigd mee terug verzonden. Het wordt niet opgeslagen op de WPMU DEV-servers. Smush maakt gebruik van het StackPath Content Delivery Network (CDN). StackPath kan webloginformatie van sitebezoekers gedurende 7 dagen opslaan, inclusief IP-adressen, UA, verwijzer, locatie en ISP-info. Bestanden en afbeeldingen die door het CDN worden geserveerd, kunnen worden opgeslagen en geserveerd vanuit andere landen. Het privacybeleid van StackPath is hier te vinden. Smush maakt gebruik van een e-mailservice van derden (Drip) om informatieve e-mails te verzenden naar de sitebeheerder. Het e-mailadres van de beheerder wordt naar Drip verzonden en er wordt een cookie ingesteld door de service. Er wordt door Drip alleen informatie van beheerders verzameld.

Akismet

We verzamelen informatie over bezoekers die reageren op websites die onze Akismet anti-spam service gebruiken. De informatie die we verzamelen hangt af van hoe de gebruiker Akismet heeft ingesteld voor de site, maar normaliter zit hier het IP adres van de reageerder, user agent, referrer en website URL (met ook andere informatie zoals naam, gebruikersnaam, e-mail adres en deze reactie zelf) bij.

iThemes Security

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we deze verzamelen

Beveiligingslogs

Voorgestelde tekst: Het IP-adres van bezoekers, gebruikers-ID van ingelogde gebruikers en gebruikersnaam van inlogpogingen worden voorwaardelijk vastgelegd om te controleren op kwaadwillige activiteit en om de site te beschermen tegen specifieke soorten aanvallen. Voorbeelden van voorwaarden bij het loggen zijn onder meer inlogpogingen, uitlog aanvragen, aanvragen om verdachte URL’s, wijzigingen in de site-inhoud en wachtwoordupdates. Deze informatie wordt 60 dagen bewaard.

Met wie delen wij je gegevens

Bij het uitvoeren van Beveiligingscontrole wordt contact opgenomen met ithemes.com als onderdeel van een proces om te bepalen of de site TLS/SSL-aanvragen ondersteunt. Als onderdeel van dit proces worden er geen persoonlijke gegevens naar ithemes.com verzonden. Aanvragen aan ithemes.com bevatten de URL van de site. Raadpleeg het iThemes privacybeleid voor details over het privacybeleid van ithemes.com.

Voorgestelde tekst: Deze site wordt gescand op potentiële malware en kwetsbaarheden door de iThemes Site scanner. Wij sturen geen persoonlijke informatie naar de scanner; echter, de scanner zou persoonlijke informatie geplaatst in het openbaar (zoals in reacties ) kunnen vinden tijdens de scan.

Hoelang we je gegevens bewaren

Voorgestelde tekst: Beveiligingslogs worden 60 dagen bewaard.

Waar we je gegevens naartoe sturen

Voorgestelde tekst: Deze site maakt deel uit van een netwerk van sites die bescherming bieden tegen gedistribueerde brute force-aanvallen. Om deze bescherming mogelijk te maken, wordt het IP-adres van bezoekers die proberen in te loggen op de site gedeeld met een service die wordt aangeboden door ithemes.com. Raadpleeg het iThemes privacybeleid voor details over het privacybeleid.

WP Smush

Plugin: Smush

Opmerking: Smush heeft geen interactie met eindgebruikers op je site. De enige invoeroptie die Smush heeft, is een nieuwsbriefabonnement voor alleen sitebeheerders. Als je je gebruikers hiervan op de hoogte wilt stellen in je privacybeleid, dan kun je de onderstaande informatie gebruiken. Smush stuurt afbeeldingen naar de WPMU DEV-servers om ze te optimaliseren voor gebruik op het web. Dit omvat de overdracht van EXIF-gegevens. De EXIF-gegevens worden ofwel gestript of weer ongewijzigd mee terug verzonden. Het wordt niet opgeslagen op de WPMU DEV-servers. Smush maakt gebruik van het StackPath Content Delivery Network (CDN). StackPath kan webloginformatie van sitebezoekers gedurende 7 dagen opslaan, inclusief IP-adressen, UA, verwijzer, locatie en ISP-info. Bestanden en afbeeldingen die door het CDN worden geserveerd, kunnen worden opgeslagen en geserveerd vanuit andere landen. Het privacybeleid van StackPath is hier te vinden. Smush maakt gebruik van een e-mailservice van derden (Drip) om informatieve e-mails te verzenden naar de sitebeheerder. Het e-mailadres van de beheerder wordt naar Drip verzonden en er wordt een cookie ingesteld door de service. Er wordt door Drip alleen informatie van beheerders verzameld.

Akismet

We verzamelen informatie over bezoekers die reageren op websites die onze Akismet anti-spam service gebruiken. De informatie die we verzamelen hangt af van hoe de gebruiker Akismet heeft ingesteld voor de site, maar normaliter zit hier het IP adres van de reageerder, user agent, verwijzer en site URL (met ook andere informatie zoals naam, gebruikersnaam, e-mail adres en deze reactie zelf) bij.

Ben je het beu om nog eens een wandeling te maken? 

Lees gratis unieke tips van Blogschrijver over bloggen en schrijven. 

Een quarantaineperiode is ideaal om te starten met bloggen (waarom niet over jouw wandelervaringen?) of om een boek te schrijven. Wist je dat Newton in 1666 zowel de wet van de zwaartekracht en de aard van het licht ontdekte tijdens een quarantaineperiode wegens de pest? Dit is de ideale tijd om bij te leren. O ja, wil je in zijn voetsporen treden als je terug mag reizen, via deze link kan je een wandeling doen in Engeland waar Newton verbleef tijdens zijn quarantaine.

>