PRIVACYBELEID

Blogschrijver is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Vicky Boerjan
Lisseweegs Opperhof 2
8380 Lissewege
Tel. : 0468/417219
connect@blogschrijver.be
Adres maatschappelijk zetel:
Lisseweegs Opperhof 2
8380 Lissewege
Blogschrijver.be – connect@blogschrijver.be
Ondernemingsnummer : BE 0692.839.722
Vicky Boerjan is de verantwoordelijke voor gegevensbescherming en is te bereiken via connect@blogschrijver.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Blogschrijver verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.  We verzamelen gegevens om betere diensten te leveren aan al onze gebruikers.    Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Taal
 • Indien toepasselijk : bedrijf
 • Overige gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door vragen te beantwoorden, lijstjes in te vullen, een profiel aan te maken of andere alle gegevens die je ons bezorgt om onze werking mogelijk te maken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via connect@blogschrijver.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Blogschrijver verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Blogschrijver verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Om redenen van marketing en affiliate.

Het gaat om het normale klanten en orderbeheer (administratie, opvolgen van bestellingen en leveringen, facturatie, opvolgen solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). Voor alle externe websites, zoals onderstaande, waarmee Blogschrijver werkt of wiens link op de website staat, wordt er van uitgegaan dat zij in orde zijn met de privacywetgeving. Blogschrijver kan niet aansprakelijk gesteld worden indien dit niet zo zou blijken te zijn.

Websites
De websites werden ontwikkeld met verschillende tools. Hierna een opsomming van de websitebuilders of webservices die gebruikt werden met een link naar hun privacybeleid omdat wij afhankelijk zijn van hun privacyinstellingen :
– Carrd.co : https://carrd.co/docs/general/terms
– Vimexx : https://www.vimexx.nl/Privacybeleid-vimex-0.1.pdf


Autoresponder
Blogschrijver maakt gebruik van Autorespond en Getresponse voor het verspreiden van haar berichten, zowel nieuwsbrieven als trainingsinformatie of aankondiging van events. Ook gebruikt Blogschrijver de shoppingcart van Autorespond voor online bestellen en betalen van diensten en/of producten. Bij het verzenden van e-mails via Autorespond worden zogenaamde web beacons meegezonden. Deze web beacons houden bij of de e-mail is geopend en of er op links in de nieuwsbrief is geklikt. Deze informatie wordt gebruikt voor statistische doeleinden. Meer informatie daarover vind je via https://www.autorespond.nl/site/privacy

Het privacybeleid van Mailblue.nl vind je via deze link: https://mailblue.nl/privacy-policy/

Webminars en masterclasses online
Blogschrijver maakt gebruik van Webminargeek voor de webminars en masterclasses online, aankondigingen van events en nieuwsbrieven. Persoonsgegevens wordt gebruikt voor kwaliteitsdoeleinden, zoals het enquêteren van betrokkenen of het doen van wetenschappelijke of statistisch onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening.  E-mailadres, NAW-gegevens, IP-adres en gegevens met betrekking tot registratiepagina’s en het ontvangen van e-mails in het kader van het registratieproces voor het webminar en de opvolging van het webminar naast het kijkgedrag gedurende de webminars en de interacties die een kijken heeft tijdens een webminar. Het betreft gegevens inzake webminar kijkers en webminar-inschrijvingen.
Meer informatie hierover vind je via Webminarjam: https://home.webinarjam.com/privacypolicy?r_done=1

Betalingen
Inzake betalingen wordt gebruik gemaakt van Mollie. Dit betreft de normale gegevens die nodig zijn om het betaalverkeer en opvolging ervan te regelen. Meer informatie hierover vind je op https://www.mollie.com/be/features/security

Cloudservices
We maken gebruik van verschillende cloudservices om onze informatie te bewaren onder zo veilig mogelijke omstandigheden.
Volgende services worden gebruikt : Dropbox, Onedrive, P-cloud en Google Drive.
Hun privacyverklaringen zijn als volgt :
– Dropbox: https://www.dropbox.com/nl_NL/privacy
– Onedrive : https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacy
– P-cloud : https://www.pcloud.com/privacy_policy.html
– Google Drive : https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Cookies
Om u in te lichten over het gebruik van cookies en het registeren van uw instemming, gebruiken wij Complianz. Hun privacybeleid vindt u hier :  https://complianz.io/legal/

 

Andere platformen die gebruikt worden

Om workflows, projectmanagement en communicatie te beheren is er Notion.so
Voor urenregistratie en projectmanagement wordt ook Timechimp gebruikt, wiens privacyverklaring als volgt luidt :
https://www.timechimp.com/privacyverklaring/

Soms wordt ook Toggle gebruikt: https://toggl.com/track/legal/terms/
Affiliatesystemen die gebruikt worden zijn onder andere Paypro (https://www.paypro.nl/privacyverklaring/), Autorespond, Bol.com, Coolblue ( en Daisycon (https://www.daisycon.com/en/privacy/).

Om afspraken te boeken, is er Tidycal (https://tidycal.com/privacy-policy) en Whereby (https://whereby.com/information/tos/privacy-policy/)


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Blogschrijver bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden
Blogschrijver verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, een audit of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Blogschrijver gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Blogschrijver gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven, zoals bijvoorbeeld Google Analytics.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-servide die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op hun servers in de VS. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren, maar we wijzen u erop dat u in dat geval niet alle mogelijkheden van de website zult kunnen benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Hotjar

Om de website te verbeteren voor een betere gebruikerservaring, wordt Hotjar gebruikt. Het privacybeleid van Hotjar, vindt u via deze link; https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Blogschrijver  en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar connect@blogschrijver.be Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
Blogschrijver wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Blogschrijver neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via connect@blogschrijver.be

JURIDISCHE INFORMATIE

Deze website is eigendom van Blogschrijver.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

De algemene voorwaarden voor opdrachten aan Blogschrijver vindt u op de pagina Algemene voorwaarden

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Blogschrijver of rechthoudende derden.
Indien u ze wilt reproduceren of publiek gebruiken, dan moet u hiervoor schriftelijk de toestemming vragen aan Blogschrijver. Zo heeft u bijvoorbeeld het recht om de informatie op deze website te reproduceren voor persoonlijk gebruik, alsook het recht om deze gratis te verspreiden in beperkte kring. Het plaatsen van deze informatie op uw website, valt hier buiten.
Aanbrengen van een hyperlink
U mag zondermeer en ten alle tijden op websites die u toebehoren, een link aanbrengen naar deze website, zowel naar de homepage als naar een dieper gelegen pagina.
Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Blogschrijver levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Blogschrijver de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Blogschrijver kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de website www.artlix.be kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Blogschrijver geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Blogschrijver kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Blogschrijver verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
Specifieke kennisgeving met betrekking tot op deze website beschikbare software
De software op de website van Blogschrijver wordt aangeboden als service aan de klant en dient uitsluitend ter informatie. Afzonderlijke exemplaren mogen worden gedownload in overeenstemming met onderstaande voorwaarden. Door materialen van deze site te downloaden stemt u in met deze voorwaarden. Als u niet met de voorwaarden instemt, mag u deze site niet gebruiken en geen materialen downloaden.
Niets hierin mag worden geïnterpreteerd als het door implicatie, uitsluiting of anderszins verstrekken van licenties of rechten onder een patent of handelsmerk van Bo Vickery of derden. Behalve wanneer dit hierboven uitdrukkelijk is aangegeven, mag niets hierin worden geïnterpreteerd als het verstrekken van licenties of rechten onder Blogschrijver copyright.

Specifieke voorwaarden inzake documenten, bestanden en video’s op deze site

Documenten die door Blogschrijver worden gepubliceerd op de website van blogschrijver.be worden verstrekt zoals ze zijn, zonder enige garantie, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaalde toepassing of tegen inbreuk.
Artlix kan onder geen enkele voorwaarde door derden aansprakelijk worden gesteld voor bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van of het vertrouwen op de verstrekte informatie, winst- of omzetderving of kosten voor het vervangen van goederen, zelfs wanneer het vooraf bekend was dat een dergelijke schade zich mogelijk zou kunnen voordoen.

Gebruik van diensten

Alle materialen, informatie of andere communicatie die u naar deze Site overdraagt of verzendt, worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en als materialen die niet uw eigendom zijn (“Communicatie”). Blogschrijver heeft geen verplichtingen met betrekking tot de Communicatie. Blogschrijver en de vertegenwoordigers van Blogschrijver hebben het recht om de Communicatie en alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en andere zaken die daarvan deel uitmaken, te kopiëren, openbaar te maken, te distribueren, over te nemen en op andere manieren te gebruiken voor alle mogelijke commerciële en niet-commerciële doeleinden. Het verzenden en overdragen van en naar deze Site van illegale, bedreigende, lasterlijke, smadelijke, obscene, pornografische of andere materialen die in strijd zijn met de nationale of internationale wetgeving, is verboden.
Blogschrijver heeft de mogelijkheid maar is niet verplicht om gebieden op de website waar gebruikers Communicatie verzenden of overdragen of uitsluitend met elkaar communiceren, te bewaken of te controleren, met inbegrip van maar niet beperkt tot chat rooms, bulletin boards of andere gebruikersforums, en de inhoud van de Communicatie. Blogschrijver aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze Communicatie, ongeacht of deze valt onder de wetgeving met betrekking tot auteursrechten, smaad, privacy, onzedelijkheid of anderszins.

Dit beleid en deze voorwaarden werden het laatst aangepast op 13 juli 2020.

>